Kontakt

Ime firme

E-mail

Poruka

FINS LIBRIS d.o.o.
Preduzeće za knjigovodstvo i konsalting

---- podaci o preduzeću ----

Adresa:
    Cara Uroša 17/20
    11000 Beograd, Srbija

Tel/fax:
    +381 11 328 16 17
    +381 11 20 30 137

E-mail:
   info@finslibris.rs