Poslovni savetnik

Poslovno savetovanje kad god vam zatreba - nema razloga da se sami suočavate s teškim poslovnim odlukama.

  • Pružićemo Vam poslovne savete kada su Vam oni potrebni: kako iskoristiti olakšice, oslobođenja i podsticaje po Zakonu o porezu na dobit / dohodak
  • Pružićemo vam stručno poslovno savetovanje uz striktno čuvanje Vaših poslovnih tajni. Daćemo Vam odgovore na sva pitanja koja se mogu pojaviti u svakodnevnom poslovanju.
  • Pomoći ćemo vam u poslovanju - bićemo tačni, uslužni i stručni i davaćemo Vam ideje za upravljanje poreskim obavezama, a vaša poreska strategija biće uvek u skladu sa Zakonom.
  • Usmerićemo Vas prema ekonomičnom poslovanju i poreskim uštedama koje omogućuju poreski propisi i napraviti analizu poreskog opterećenja na čijoj osnovi ćemo odrediti najefektivniju poresku politiku.
  • Savetovaćemo vas i upućivati na primenu zakonskih propisa i davaćemo Vam o optimalnim rešenjima u pitanjima vezanim uz pravilan način izračunavanja poreske obaveze, kao i u svim postupcima pred poreskim organima.
  • Savetovaćemo Vas u izboru software-a za poslovanje Vaše firme.